Aan de erfgenamen van

Aan de erfgenamen van …..

Allereerst willen wij u condoleren met uw verlies. U heeft naar aanleiding van het overlijden van XXXX een verzoek ingediend voor het uitkeren van de levensverzekering op naam van de overledene. Deze polis is afgesloten met een begunstigingsvoorwaarde. Wij zullen dus uitsluitend het bedrag uitkeren aan de begunstigde in de polis en / of de wettige erfgenamen. U blijkt voor deze polis niet de begunstigde te zijn. Wellicht kunt u ons van de juiste gegevens voorzien om aan de rechthebbende uit te kunnen keren.Amette Uitvaartzorg erfgename verzekering uitvaart
Dit zou zomaar de aanhef kunnen zijn van de verzekeringsmaatschappij aan u of uw nabestaanden.
Maar….hopelijk komt het voor jullie, mijn beste lezers, nooit zover als het voor Arie bleek te zijn.

De kennismaking

Het was een mooie winterdag toen ik op gesprek ging bij Arie. Een stoere vent, onverschillig zegt ie zelf, maar met een hart van goud en al een redelijk onstuimig leven achter zich. In het leven van Arie hebben zich diverse (gezins)situaties voorgedaan, die ook weer zijn beëindigd. Niet altijd op de meest plezierige manier en zelfs met verbroken familiebanden tot gevolg.
Je ziet dat het hem pijn doet, hem tekent, maar ondanks alles wil hij goed blijven doen voor iedereen. Eigenlijk tegen beter weten in…
Op dit moment zit het hem zelf even niet mee in het leven en al het goede dat hij heeft gedaan en nog steeds doet, wordt op geen enkele wijze beantwoord. Niet in de vorm van persoonlijke betrokkenheid, hulp of aandacht. Voor zijn ex-echtgenotes en kinderen die er op bepaalde momenten in zijn leven kwamen en waren had hij uitvaartpolissen afgesloten en alle premies keurig betaald. Echter, nu hij zelf een afnemende gezondheid heeft,.komt ook voor hem de tijd dat zijn polissen op een bepaald moment moeten gaan uitkeren. Hij kwam dan ook niet alleen voor zijn laatste wensen bij mij, maar ook om na te gaan of hij voldoende verzekerd was.

De polischeck

En daar zit de moraal van dit verhaal: ZIJN polissen zijn, net als de polissen van al zijn (ex) gezinsleden, voorzien van een begunstiging. Dat wil zeggen: er wordt een strikte volgorde voor de uitkering aangehouden. Vaak is de standaardvolgorde: Partner, Kinderen en dan Wettige erfgenamen.
Wat als je dus te maken hebt met zo’n situatie als Arie en blijkt dat je ex-partner of je inmiddels onterfde kinderen, degene zijn die het geld zullen incasseren als begunstigde? Dan is één ding zeker: zij zullen dit waarschijnlijk graag doen, maar het is mogelijk dat zij dit niet zullen gebruiken voor het doel waarvoor het bestemd is: de kosten van je uitvaart.
Arie is behoorlijk geschrokken toen ik dit dus met een polischeck voor hem had uitgezocht. Samen hebben we de juiste stappen ondernomen om er voor te zorgen dat de begunstiging in de polis definitief gewijzigd wordt in: Uitvaartonderneming en wettige erfgenamen. Hij weet nu zeker dat zijn uitvaartkosten gedekt zullen zijn.
Wees een gewaarschuwd mens en kijk dus eens goed na aan wie je geld wordt uitgekeerd na je overlijden. Dit staat aangegeven op je polisblad. Want een verlies verwerken is al een harde dobber, maar als je ex recht heeft op de uitkering van de polis en je huidige partner of zelfs de kinderen met de rekening blijft/ blijven zitten, lijkt me helemaal niet de bedoeling!
Bel nu!
Route