Multi-media

Multimedia (muziek, foto en video) wordt steeds meer een vast onderdeel van een afscheidsplechtigheid. Afhankelijk van de beschikbare materialen en mogelijkheden op de afscheidslocaties, worden er video’s of fotopresentaties gemaakt. Veelal gebracht als een soort levensverhaal over de overledene, maar vooral bedoeld om de mooie herinneringen boven te halen aan goede tijden.

Muziek

Muziek zegt vaak veel over emoties. Naast het gebruik van foto- of filmmateriaal, is muziek een prachtige manier om uitdrukking te geven aan emoties. Er kan voor gekozen worden om alleen muziek te draaien die de overledene mooi vond. Misschien heeft die dat ooit aangegeven op een notitie of in een wensenlijst. Je kunt ook kiezen voor een mix van nummers. Hierbij kiezen de nabestaanden muziek die zij toepasselijk vinden in combinatie met de gewenste muziek van de overledene.

Naast de reguliere muziek, gebeurt het ook wel dat er live wordt gespeeld of gezongen. Dit kan zijn door een koor, een solist of zelfs een band. De aula’s en kerken zijn hier tegenwoordig meer en meer op ingespeeld en beschikken over de juiste apparatuur.

Het is aan te bevelen om wel ruim van te voren te checken of alles nog naar behoren werkt en wat er eventueel extra benodigd is, zodat je nooit voor verrassingen komt te staan.

Foto

Naast het vertonen van beelden in een zelfgemaakte fotopresentatie, wordt het vastleggen van het afscheid in de vorm van een fotoreportage ook steeds vaker gedaan.

Door een professionele fotograaf die op een integere manier werkt en onopvallend aanwezig is, kan zowel de opbaarperiode als de dag van het afscheid worden vastgelegd op de gevoelige plaat. Hiervan kan dan naderhand (afhankelijk van de fotograaf) een digitale reportage worden gemaakt op DVD of een album in print. Er zijn natuurlijk kosten aan verbonden, maar het is om verschillende redenen een goede keus om te doen:

  • Als je zelf foto’s neemt wordt het bewust nemen van afscheid lastiger, je bent tenslotte met twee dingen tegelijk bezig.
  • Terugkijken op een periode die vaak in een roes aan je voorbij gaat wordt makkelijker door dit in een reportage terug te kijken. Dit kan uiteraard zo vaak als je wilt. Afscheid nemen kan maar één keer.
  • Soms is het een manier om familie in het buitenland, die er niet bij kan zijn of geen livestreaming of skype hebben, iets te geven waar ze mee verder kunnen. Het rustig kunnen bekijken van de fotoreportage kan enorm helpen in hun rouwproces.
  • Je kunt met eigen woorden het verhaal vertellen bij elke foto. Ook heel geschikt voor als je te maken hebt met jonge kinderen.

Video

Naast, of in plaats van het vastleggen van het afscheid door middel van foto’s, is video een goed alternatief. Hierop zijn tenslotte bewegende beelden en geluid weergegeven zoals het echt geweest is.  Dat maakt de beleving reëler. Ook weet een professionele videograaf vaak goed hoe de sprekers of de zaal het mooiste in beeld komen, met de juiste belichting en de juiste geluidskwaliteit. Ook hier is aan te bevelen dit niet zelf te doen, zodat je je volledig kunt bezighouden met afscheid.

Praktisch

Niet elke locatie leent zich voor alle bovengenoemde mogelijkheden. Het is een taak van de uitvaartleider om de nabestaanden hier goed over te informeren.  Op deze pagina zullen wij echter ook diverse links weergeven. Deze links gaan rechtstreeks naar de multimediapagina van diverse afscheidslocaties. Hierop is terug te vinden waarover men beschikt en hoe men het materiaal (fotopresentatie, muziek of video) dient aan te leveren of te testen.

Toestemming

In 2010 zijn de regels in de wet op de privacy aangepast. Sindsdien moet de opdrachtgever specifiek toestemming geven voor het maken van beeld- en geluidsopnamen tijdens de plechtigheid. Wanneer hiervoor niet bij de aanvraag van crematie of begrafenis is getekend in de formulieren, wordt er niet automatisch een opname gemaakt.Multimedia foto video muziek zang Amette uitvaartzorg

 

Heeft u naar aanleiding van deze tekst vragen? Neem dan contact met ons op.

Bel nu!
Route