Informatie voor overlijden

Misschien lijkt dit een overbodig punt om over na te denken, maar als u nooit heeft uitgesproken wat ú wilt na uw overlijden, dan komt het er op neer dat uw nabestaanden hierover beslissen. Zij handelen dan naar eer en geweten, maar vaak komt het er op neer dat ze handelen vanuit het eigen gevoel. Nu het onderwerp ‘sterven’ steeds meer bespreekbaar wordt, is het goed uw (laatste) wensen vast te leggen. Hiermee ontlast u uw nabestaanden met het maken van moeilijke beslissingen bij het regelen van uw uitvaart.

Misschien kunnen de onderstaande opmerkingen en tips u helpen bij de keus voor cremeren of begraven:

  • Wensen de nabestaanden een vaste plaats te hebben om u te gedenken? Of wilt u de as van uw dierbare bij u dragen in bijvoorbeeld een sieraad?
  • Zijn de nabestaanden in staat om een vaste plaats te bezoeken? Denk hierbij aan de afstand naar de gedenkplek en de mobiliteit van de mensen.
  • Zijn de financiële mogelijkheden toereikend? Meestal is begraven duurder dan cremeren, een aanpassing van een verzekering kan gewenst zijn.
  • Wie wordt de rechthebbende van een graf?

Vindt u het moeilijk hierover te praten en wenst u hierbij hulp? Laat het ons weten. Er zijn meerdere manieren om hierbij te helpen.

Uw ideeën omtrent uw uitvaart kunt u in een Eigen Wensenboekje vastleggen en bewaren bij de uitvaartpolissen of verzekeringspolissen. In dit boekje staan alle onderdelen van een afscheid benoemd. Op die wijze wordt u gewezen op de mogelijkheden, maar kunt u ook zelf bepalen wat u wel of niet invult. U kunt dit boekje gratis en vrijblijvend bij ons aanvragen. Heeft u een eigen wensenboekje ingevuld, maak dit dan eventueel bekend bij uw nabestaanden?  Dan zullen wij samen met uw nabestaanden proberen uw wensen zoveel mogelijk uit te voeren, immers

Afscheid nemen is maatwerk

Bel nu!
Route